V tej kategoriji
  Predstavitev
  O Društvu GEOSS
  Kako do Geossa
  O nastajanju
  Vloga in pomen
  Simboli in sestavine
  Različni vidiki
  Kratka kronologija projekta
  Pomembni člani
  ZLHT - Regionalni center NVO
  TWINFOS
  Vranov let
  Aktualno

E-Novice


 
 
 
 
Geoss
Prireditve
Zanimivosti
Turizem
Zgodovina
Kontakt
Kratka kronologija projekta

1981 - V začetku leta je Svetik izdelal projekt za območje Geoss, ki ga je Iniciativni odbor soglasno sprejel na seji 16. 6. 1981 - rojstvo projekta Geoss!

1982 - določitev središča na terenu, operativna izdelava projekta, postavitev in otvoritev pomnika Geoss, priprava in izdaja prve zgibanke in prvih razglednic.

1983 - izdelava, postavitev in otvoritev povečane kopije situle z Vač pred rojstno hišo najditelja te dragocenosti, Janeza Grilca, na Kleniku.

1984 - odkup rojstne hiše Ravnikarja in Lajovca na Vačah, otvoritev spominske plošče dr. Francetu Staretu in najditelju situle Janezu Grilcu na Kleniku.

1985 - priprava in izdaja prvega vodnika o Geossu, začetek kulturnih dni, prva slikarska kolonija, priprave na svojstveno prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku.

1986 - rojstvo prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, priprava načrtov za obnovo odkupljene in zapuščene hiše na Vačah

1987 - priprava in organizacija prve kiparske in slikarske kolonije na Vačah, začetek obnove hiše na Vačah, zdajšnjega Doma Geoss.

1988 - postavitev masivnih hrastovih skulptur v Aleji ustvarjalnosti na prazgodovinskih tleh, ob cesti z Vač proti Kleniku, priprava in izdaja prve video kasete, nadaljevanje obnove hiše.

1989 - organizacija zbora vseh tedanjih slovenskih županov pred pomnikom Geoss, postavitev plošče z napisom Živimo in gospodarimo na svoji zemlji, obnova sušilnice lanu Klenik.

1990 - prvi pohod na Geoss - rojstvo planinskih pohodov na Geoss, prva javna predstavitev predsednika predsedstva RS v Geossu, nabava opreme za Dom Geoss na Vačah.

1991 - končana obnova in oprema Doma Geoss, priprava prvih zbirk za Dom, asfaltiranje ceste na Zgornjo Slivno, tlakovanje platoja okoli Geossa.

1992 - otvoritev prenovljenega Doma Geoss s 4 zbirkami; teme:arheologija, geologija, pomembni Slovenci z Vač, listine projekta, prvi meddržavni obisk madžarskega ministra za obrambo, ki ga je povabil naš minister za obrambo Janez Janša.

1993 - prvi organiziran avtoreli - rojstvo avtorelijev iz Geossa po Sloveniji, iz Goriških Brd pripeljan razgledni stolp.

1994 - otvoritev plošče z datumom osamosvojitve in sprejema Slovenije v ZN, obnova cerkve sv. Neže na Zgornji Slivni.

1995 - priprava in izdaja večbarvne zgibanke, obnova več kot 200 let stare kašče v Spodnji Slivni, obnova informacijskih tabel in sanitarij v Spodnji Slivni.

1996 - temeljita prenova in dopolnitev zbirk v Domu Geoss, dopolnjevanje okolice Geossa s hortikulturno ureditvijo, dopolnjevanje informacijskih tabel.

1997 - odkritje Fosilne morske obale na Vačah, priprava in izdaja novega barvnega turističnega vodnika Geoss.

1998 - prva prireditev v počastitev prvega izobešenja slovenske zastave v Ljubljani - rojstvo Dneva slovenske zastave s prireditvijo ob pomniku Geoss, nove razglednice, nakup in montaža peči na olje z ureditvijo centralnega ogrevanja Doma Geoss.

1999 - nakup motorne kosilnice, napeljava elektrike do pomnika Geoss in telefona v Dom Geoss na Vačah.

2000 - 20 let projekta, prireditev pred pomnikom Geoss pod pokroviteljstvom Državnega zbora RS, izdaja knjige Edinost, sreča, sprava.

2001 - prvi večer Lajovčevih pesmi - rojstvo Lajovčevih popoldnevov, priprava in izdaja knjige P. Svetika V srcu Slovenije, intenzivne priprave na zakon o Geossu.

2002 - priprava in izdaja druge videokasete o Geossu, priprave za spomenik Rodoljubu, dopolnjevanje zakona.

2003 - odkritje spomenika Rodoljubu, sprejet zakon o Geossu, priprave za Kimovčev muzej starožitnosti v Spodnji Slivni.

2004 - odkritje plošče ob sprejemu v EU, cenitev območja Geoss, gradnja Kimovčevega muzeja starožitnosti (temelji, streha), finančno sušno leto.

2005 - 20. jubilejna prireditev ob Slovenskem kulturnem prazniku na GEOSS-u, postavitev plošče rojstva projekta Geoss, dokončna uresničitev Zakona o Geossu.

2006 - prvo leto delovanja projekta Geoss na osnovi koncesijske pogodbe.

2007 - s posojilom Društva GEOSS je bila prenovljena in odprta gostilna Vrabec na Slivni, nabavljena multivizija s prenosnim računalnikom, za polovični delovni čas je bila vse leto zaposlena skrbnica in v drugi polovici še poslovni tajnik, prav tako za polovični delovni čas, izvedena je bila sanacija vlage v Domu GEOSS na Vačah.

2008 - izdelan je bil projekt Arheološka pot Vače, postavljene so bile informacijske table ob njej in pot je bila je bila ob strokovnem in gledališkem vodenju predana javnosti 22. junija 2008.

 

Copyright © 2006 - 2017 Društvo GEOSS. Vse pravice pridržane.