V tej kategoriji
  Predstavitev
  O Društvu GEOSS
  Kako do Geossa
  O nastajanju
  Vloga in pomen
  Simboli in sestavine
  Različni vidiki
  Kratka kronologija projekta
  Pomembni člani
  ZLHT - Regionalni center NVO
  TWINFOS
  Vranov let
  Aktualno

E-Novice


 
 
 
 
Geoss
Prireditve
Zanimivosti
Turizem
Zgodovina
Kontakt
Različni vidiki

Geoss je skupen vsem Slovencem, ne glede na čas, versko in politično opredelitev. Srce naše države opredeljujejo zgodovinski, državotvorni, strokovno-znanstveni, kulturni, naravno-rekreacijski in drugi vidiki.
Zgodovinski vidiki:
 • jantarska pot, ki je v davni preteklosti vodila skozi Vače,
 • prazgodovinski naselbina z bogatimi arheološkimi najdišči (kamena in starejša železna doba),
 • situla z Vač, najznamenitejša kulturna stvaritev na Slovenskem na prehodu iz 8. v 7. stoletje pred našim štetjem,
 • Vače, pomemben trg iz prve polovice 15. stoletja z bogatim gospodarskim in kulturnim življenjem,
 • ohranjeni urbarij, ki sodi med najstarejše na Slovenskem,
 • pomembno območje organiziranega odpora proti okupatorju v drugi svetovni vojni.
Državotvorni vidiki:
 • pomnik Geoss je simbolna potrditev naših meja, naše državotvornosti in suverenosti,
 • središče Slovenije je eno samo: samo tu je os, srce naše republike, skupno vsem nam,
 • tu so slovenski župani 14. septembra 1989 javno potrdili suverenost naše države,
 • tu so prvič po Karantaniji javno predstavili (tedanjega) predsednika predsedstva, - izvoljenega na prvih demokratičnih volitvah, in potlej vsakega novega predsednika države.
Strokovno-znanstveni vidiki:
 • Geoss je osrednja trigonomertična točka, ki v mreži pozicijskih in višinskih točk predstavlja osnovo geodeziji za izdelavo načrtov in kart, zemljiškega katastra, gradbenih posegov itd.,
 • tudi za geografijo je Geoss pomembna podlaga za preučevanja,
 • v neposredni bližini sta Vegova Zagorica in Valvasorjev Bogenšperk, dveh svetovno znanih znanstvenikov.
Kulturni vidiki:
 • na Vačah je bilo rojenih več pomembnih Slovencev: M. Hvale, M. Ravnikar, dr. A. Lajovic, E. Bojc, F. Celestin, I. Grilc, J. Ravnikar in drugi,
 • z Vač izhaja več uveljavljenih duhovnikov: M. Gall, J. Tomšič, M. Smuk, A. Juvan, J. Železnik, N. Baltazar, F. Zorko in drugi,
 • nekaj zanimivih sakralnih spomenikov v cerkvi na Vačah in na Zgornji Slivni,
 • med pomembne kulturne vrednote uvrščamo pomnik Geoss, povečano poustvaritev situle z Vač, Alejo ustvarjalnosti na prazgodovinskih tleh, Dom Geoss, obnovljeno sušilnico lanu in druge,
 • uveljavile so se kulturne prireditve, na primer svojevrstna počastitev Slovenskega kulturnega praznika pred pomnikom Geoss na prostem, srečanja kulturnih delavcev, Dan slovenske zastave, Dan Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Revija Zasavskih in Posavskih upokojenskih pevskih zborov, Glasbeni popoldan z Antonom Lajovcem in druge prireditve.
Naravno-rekreacijski vidiki:
 • svež zrak, čisto okolje in čudoviti razgledi,
 • vrsta markiranih lažjih in težjih sprehajalnih poti,
 • naravni amfiteater, ki z manjšimi posegi omogoča razne športno-rekreacijske in kulturne prireditve,
 • potek ali neposredna bližina več planinskih poti (E-6, Zasavska pot, Badjurova pot, geološka pot itd.),
 • že uveljavljene rekreacijske prireditve (planinski pohod, avtomobilski rally itd.),
 • prijazne gostilne s pristno domačo hrano.

 

Copyright © 2006 - 2018 Društvo GEOSS. Vse pravice pridržane.