V tej kategoriji
  Predstavitev
  O Društvu GEOSS
  Kako do Geossa
  O nastajanju
  Vloga in pomen
  Simboli in sestavine
  Različni vidiki
  Kratka kronologija projekta
  Pomembni člani
  ZLHT - Regionalni center NVO
  TWINFOS
  Vranov let
  Aktualno

E-Novice


 
 
 
 
Geoss
Prireditve
Zanimivosti
Turizem
Zgodovina
Kontakt
Simboli in sestavine

Območje Geossa obsega 820 m2 veliko, lepo urejeno, s spomeniki, drogovi za zastave, zelenico, rožami, grmovnicami, klopmi, asfaltom, podpornimi zidovi in tlakovanjem opremljeno parcelo.
Na njej so postavljeni naslednji spomeniki in zanimivosti, vredni ogleda:

Osrednji simbol je pomnik Geoss, izročen javnosti 4. julija 1982. Pomnik je postavljen na globoko vkopane temelje, na katerih so najprej vgrajeni štirje oblikovani podstavki, na katerih so z mednarodnimi kraticami označene strani neba; v sredi pa je dobro vidno izklesano središče RS, na katero se nanaša nadmorska višina 644, 842 m. Na teh podstavkih se dviga močan štirioglati granitni steber s podatki:
na vzhodni strani je pritrjen državni grb, pod njim je izklesan obris naše države in še niže plošča z datumom osnovanja projekta Geoss, na južni strani so vklesani verzi Prešernove Zdravljice, današnje državne himne, na zahodni strani so vpisani sponzorji, ki so omogočili postavitev pomnika, na severni strani pa so izklesane geografske in pravokotne koordinate pomika:

λ = 14° 48' 55,2" φ = 46° 07' 11,8"

Y = 5 486.114,21 m X = 5.108.468,91 m

H = 644,842 m

Od leta 2007 so za strani neba tudi talne oznake.

V neposredni bližini, severno od pomnika Geoss, je postavljen spomenik Rodoljubu, posvečen udeležencem osamosvojitvene Vojne za Slovenijo 1991. Postavila ga je Zveza veteranov vojne za Slovenijo, 17. maja 2003. Spomenik je pravokotne oblike, sestavljen kot mozaik iz različnih kamnov, zbranih po raznih krajih Slovenije. Na sprednji strani je vstavljena plošča konjenika iz situle z Vač (situle z Vač), avtorsko delo Zvonimirja Kolenca, in pod njo napis Rodoljubu osamosvojitvene vojne za Slovenijo 1991.

Južno od pomnika Geoss so v vrsti enake višine razporejeni spomeniki in plošče: prvi grb Socialistične republike Slovenije, današnji grb Republike Slovenije in na zidanem podstavku plošči Živimo in gospodarimo na svoji zemlji, postavljeni ob prisotnosti slovenskih županov in predstavnikov oblasti14. 9. 1989 in pod njo plošča z datumom sprejema v Organizacijo združenih narodov in datumom sprejema Slovenije v Evropsko unijo.

Severno od spomenika Rodoljuba se je že močno razrasla lipa, zasajena je bila leta 1981. Lipa je simbol slovenstva in Vač, ki so jo več stoletij, ko so uživale privilegij trga, imele v svojem grbu.

Na skrajnem severu ploščadi so postavljeni štirje kovinski drogovi, na katerih stalno plapolajo štiri zastava, zastava Geoss, zastava občine, slovenska in zastava Evropske unije.

Tik pred vstopom na ploščad Geoss sta na informocaijski tabli izpisani osnovni podatki o pomniku Geoss in spomeniku Rodoljuba1.

Ob poti, ki vodi iz Spodnje Slivne v Geoss je je zasajenih vrsta macesnov - drevored Geoss.

 

Copyright © 2006 - 2018 Društvo GEOSS. Vse pravice pridržane.