V tej kategoriji
  Predstavitev
  O Društvu GEOSS
  Kako do Geossa
  O nastajanju
  Vloga in pomen
  Simboli in sestavine
  Različni vidiki
  Kratka kronologija projekta
  Pomembni člani
  ZLHT - Regionalni center NVO
  TWINFOS
  Vranov let
  Aktualno

E-Novice


 
 
 
 
Geoss
Prireditve
Zanimivosti
Turizem
Zgodovina
Kontakt
Vloga in pomen

GEOSS simbolizira zakoreninjenost Slovencev na tem prostoru.

GEOSS je srce Slovenije, stičišče vseh Slovencev, ne glede na kakršno koli politično, versko ali drugo pripadnost.

GEOSS je zakonsko zavarovan pomnik, edino pravno uveljavljeno središče kake države v Evropi.

GEOSS ponazarja večstoletna prizadevanja naših prednikov za narodni obstoj in razvoj, saj so uspešno previharili vse viharje potujčevanja.

Granitni steber je simbol klenosti, trdoživosti in odpornosti naših prednikov.

Označene strani neba izražajo našo plemenitost, željo po prijateljskem sodelovanju z vsemi narodi, na vse strani neba širijo plemenito misel srčne kulture.

Lipa je simbol slovenstva in Vač; za naše prednike je bila sveto drevo, saj so se okoli nje zbirali in sprejemali pomembne odločitve.

Petelin na drogu za zastavo simbolizira varuha naših domačij.

Z odločnim geslom, vlitim v posebno ploščo, Živimo in gospodarimo na svoji zemlji, so slovenski župani in politični predstavniki Slovenije že leta 1989 jasno izrazili suverenost naše države Slovenije.

S številnimi kulturnimi in spominskimi prireditvami in čedalje večjim obiskom postaja GEOSS kulturno osišče naše narodne identitete. Pomen pomnika dopolnjujejo: povečana poustvaritev situle z Vač, Aleja ustvarjalnosti na prazgodovinskih tleh, Dom GEOSS, Arheološka pot in druge sestavine projekta.

 

Copyright © 2006 - 2018 Društvo GEOSS. Vse pravice pridržane.