Site Overlay

Komu vse je lahko namenjen klicni center

Klicni center je pravzaprav nabor programske ter strojne opreme. Služi poslovnim procesom, ki potekajo preko telefona. Namenjen je manjšim klicnim centrom v klicno intenzivnih okoljih kot tudi običajnim podjetjem, ki želijo svojim kupcem oziroma strankam ponuditi organizirane storitve preko telefona ter tako povečati storilnost zaposlenih.

Sicer pa je klicni center v zadnjem času zelo zaželena storitev, saj se posel vse bolj in bolj razvija preko telefona in interneta. Posledično je prav za vsako podjetje pomembno, da svojim strankam nudi organizirane in vedno razpoložljive vstopne točke.

Produktivnost, ki jo ponuja klicni center

Dejstvo je, da je cena delovne sile visoka in ves čas kaže tendenco po višanju. Vsekakor pa klicni center povečuje produktivnost, to pa zagotovo neposredno vpliva na pozicijo podjetja na trgu. Sicer pa je upravljanje nečesa brez nadzora enako kot iskanje izhoda v temi. Ravno iz tega razloga pa je v klicnem centru vgrajen izjemno močan mehanizem, ki zagotavlja merjenje obremenjenosti operaterjev, linij pa tudi drugih resursov klicnega centra.

Lahko torej rečemo, da je klicni center odlična rešitev, ki omogoča avtomatsko razporejanje klicev, avtomatsko klicanje, telefonijo na zaslonu računalnika, integracijo z naročnikovo bazo podatkov, snemanje pogovorov, glasbo na čakanju, prednajavo, glasovno pošto, ne nazadnje še statistiko klicnega centra.

Zamisel o klicnih centrih izvira iz Združenih držav Amerike

Če pokukamo v preteklost, lahko vidimo, da zamisel o storitvi klicni center izhaja iz ZDA. Začetek tovrstnih storitev se povezuje z njihovim nastajanjem v poznih 80. in na začetku 90. let prejšnjega stoletja.

Največ klicnih centrov v svetu pa tudi pri nas je najprej nastalo na področju prodaje. Podjetja so klicni center uporabljala zlasti kot orodje direktnega trženja. To pomeni trženje preko telefona, vendar pa so se z napredkom tehnologije ter s spremembami v poslovnem okolju prilagodili tudi tovrstni centri. Šele kasneje so zato v podjetjih spoznali, da klicni center lahko koristno uporabijo tudi na področju servisne ter poprodajne dejavnosti.